Czym zajmuje się hartownia szkła?

hartownia-szkla

Hartowanie szkła to proces jego obróbki, w wyniku którego zostaje podwyższona wytrzymałość mechaniczna całego materiału. Szkło staje się szczególne odporne na zginanie oraz inne oddziaływania mechaniczne. W procesie hartowania szkło zostaje podgrzane do wysokich temperatur, a następnie szybko schłodzone. W naszym krótkim wprowadzeniu w ten temat skupiamy się na funkcjonowaniu firm specjalizujących się w profesjonalnym hartowaniu szkła. Podpowiadamy czym dokładnie zajmują się hartowanie, jakie formy hartowania oferują oraz kto może korzystać z oferty profesjonalnych kontrahentów od szkła.

Przebieg hartowania szkła

Proces hartowania jest realizowany w sposób kontrolowany i całkowicie bezpieczny. W pierwszym etapie, dochodzi do skurczu wierzchnich warstw materiału, które oddziałując na warstwy wewnętrzne powodują ich zwiększone naprężenie ściskające. Drugi etap polega na odwróceniu naprężeń, przy jednoczesnym zachowaniu objętości szkła w niezmienionym stanie. Czas potrzebny na zrealizowanie naprężeń zależy od warunków termicznych, w których realizuje się hartowanie oraz właściwości konkretnej mieszanki materiałów.

Po zakończonym hartowaniu, tafla szklana nie nadaje się do dalszej obróbki. Nie może zostać przycięta, oszlifowana lub w inny sposób przekształcona. Wszelkie zmiany prowadziłyby do natychmiastowego uszkodzenia tafli lub jej całkowitego zniszczenia. Dlatego szkło hartowane jest wytwarzane niemal wyłącznie do konkretnego użycia lub na zamówienie.

Najważniejsze właściwości szkła hartowanego

Poddane hartowaniu szkło staje się nie tylko bardziej odporne na naprężenia mechaniczne, ale uzyskuje również inne istotne właściwości wytrzymałościowe. Jest w większym stopniu odporne na oddziaływania termiczne, w tym na różnice temperatur dochodzące do nawet 200 stopni C. Szkło niehartowane dla porównaniu wytrzymuje różnicę temperatur na poziomie zaledwie 30 stopni C.

Istotny jest także fakt, że szkło hartowane po pęknięciu rozpada się na liczne kawałki o tępych krawędziach. Dzięki temu nie jest niebezpieczne dla znajdujących się w pobliżu osób, które mogłyby ulec zranieniu w kontakcie z odłamkami zwykłego szkła.

Kontrahenci i współpraca z hartownią szkła

Hartownie szkła to firmy obsługujące inne przedsiębiorstwa, które w swoim codziennym funkcjonowaniu korzystają z elementów szklanych. Zapatrują m.in. firmy budowlane, konstrukcyjne, motoryzacyjne, wykończeniowe, sanitarne. Hartowane szkło jest wykorzystywane w tworzeniu elementów elewacji budynków, drzwi, balustrad, podłóg, schodów oraz elementów dekoracyjnych. By móc z powodzeniem zaopatrywać swoich kontrahentów, hartownie muszą dysponować specjalnymi certyfikatami zgodności, stwierdzającymi jakość swoich wyrobów z ustalonymi normami.

Półhartowanie szkła – czyli skuteczne wzmacnianie

Hartownie oferują również możliwość wzmocnienia szkła, co nazywane jest półhartowaniem. Polega ono na wzmacnianiu termicznym w sposób podobny co pełne hartowanie, jednak z nieco mniejszą intensywnością i innym tempem schładzania. Powstałe w ten sposób szkło określane jest literami TVG i może być stosowane w konstrukcjach wymagających zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i termicznej. Szkło półhartowane rozbija się na nieco większe fragmenty, a poszczególne odłamki klinują się, pozostając na swoim miejscu.
Call Now Button