SZKŁO OGNIOOCHRONNE

Co to jest szkło ognioochronne?

Szkło ognioochronne warstwowe składa się z dwóch lub więcej tafli, między którymi znajduje się warstwa ogniochronna ze specjalnego żelu (twardego lub miękkiego), mającego w zależności od producenta różny skład chemiczny. Przejrzystość szkła warstwowego w naturalnych warunkach jest zbliżona do tej, którą ma pojedyncza tafla o tej samej grubości. Warstwa żelu poprawia zaś dodatkowo izolacyjność akustyczną. W czasie pożaru warstwa żelowa pochłania energię cieplną. Żel staje się matowy i stopniowo twardnieje, dzięki czemu stanowi skuteczną przeszkodę dla płomieni i wysokiej temperatury. Nie przepuszcza ciepła, a ponadto sprawia, że przeszklenie staje się sztywną przegrodą, która przez określony czas uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Klasy odporności ogniowej oznaczone są literami według spełnianych funkcji oraz liczbowo, zgodnie z czasem w minutach, przez który oszklenie spełnia podaną funkcję.
 
• Szczelność na płomienie i gazy (E) – oznacza zdolność przegrody do szczelnego odcięcia pomieszczenia przed ogniem i gazami w przypadku jednostronnego obciążenia ogniem – przeniesienie się pożaru w wyniku przedostawania się płomieni lub znacznych ilości gazów jest wykluczone.
• Izolacja cieplna podczas pożaru (I) – oznacza zdolność przegrody do ograniczenia wzrostu temperatury po stronie chronionej, co  skutecznie uniemożliwia przeniesienie się pożaru i zapobiega zapaleniu się palnych materiałów po stronie chronionej – stwarza to możliwość korzystania z dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.
• Tłumienie promieniowania cieplnego (W) – oznacza zdolność przegrody do tłumienia promieniowania cieplnego w taki sposób, że promieniowanie to mierzone po stronie chronionej nie może przez wskazany czas przekroczyć maksymalnej wartości
Przeszklenia ze szkła ogniochronnego są stosowane jako elementy ścian oddzielenia przeciwpożarowego, ognioodpornych ścian zewnętrznych, wewnętrznych i osłonowych, w tym do obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych czy klatek schodowych, a także świetlików dachowych, schodów i podestów.
 
W zależności od wyrobu, szkło ogniochronne zapewnia integralność przez 30 do 120 minut.

 

W naszym zakładzie przygotowujemy dowolne pakiety szkła ognioodpornego z materiałów własnych oraz świadczymy usługi cięcia szkła ognioochronnego powierzonego.

 

Call Now Button